NEUROTOXINBEHANDLING

Botox/Azzalure

Behandlingen utförs med fördel på veck och rynkor som uppkommer vid mimik t.ex.”argrynkor”, ”bekymmersrynkor”, ”kråksparkar”. Preparatet används oftast i pannan och mellan ögonen och utkanten av ögonen.
Behandlingen är snabb och tar ca 10 min och är i stort sett helt smärtfri (en mycket tunn nål används.) Effekten kommer efter ca två dagar och ökar successivt för att slutligen efter 14 dagar ha uppnått full effekt.
Resultatet kvarstår 4-6 månader.

FILLER

Restylane / Emervel / Juvederm

Till skillnad från neurotoxin är detta ett ämne som används som utfyllnad av oönskade veck och rynkor.Alla fillerpreparaten som jag använder på min klinik är baserade på hyaluronsyra, ett kroppseget ämne som är helt ofarligt, det framställs på icke animaliskt vis. Med detta kan man ”sudda ut” veck och ojämnheter, fylla ut kinder, örsnibbar,läppar,markera kindben eller ”boosta” upp huden med fukt och bli av med de allra finaste vecken.
Behandlingen tar mellan 30-45min beroende på omfattning och storlek. Givetvis erbjuder jag bedövningssalva innan behandlingen (i alla preparaten finns dessutom bedövningsmedel, lidocaine hydrochloride 3 mg/ml) Resultatet av behandlingen kvarstår mellan 3-12 mån beroende av vilket område som blivit behandlat.

Om Restylane

Behandlingarna anpassas till dina behov och resultaten syns omedelbart. Restylane är en naturlig skönhetsprodukt som inte påverkar ansiktsuttrycken eller ansiktsrörelserna. Mer än 20 miljoner behandlingar med Restylane har utförts över hela världen.
Restylane är en kristallklar gel som injiceras i huden i små mängder för att återskapa volym och struktur. Restylane är baserad på en hyaluronsyra som liknar kroppens egen hyaluronsyra. Hyaluronsyran i Restylane är icke-animalisk, vilket innebär att risken för allergiska- eller överkänslighetsreaktioner är minimal och att hudtester inte behövs.

Om Botox

Botox R är ett toxin som produceras av bakterien, clostridum botulinum. Medlet har använts i över 20 år på barn och vuxna för behandling av diverse muskelspasmer. Sedan ca 10 år har det använts för svettningsbehandlingar (hand-, fot-, armsvett och annat lokaliserat svettproblem), och sedan några år mot huvudvärk (migrän och framför allt spänningshuvudvärk) och nu även till olika kroniska smärttillstånd och andra sjukdomar.

Behandling av rynkor med Botox startades i Kanada för ca 10 år sedan och metoden kom till
Europa några år senare. Användningen av Botox för detta ändamål ökar lavinartat i värden. Allt detta tack vare de positiva egenskaperna i preparatet; hög säkerhet, fina kosmetiska resultat och enkel behandling för patienten. Behandlingen har dessutom en klar preventiv effekt; förebygger utveckling av rynkor i det behandlade området. Det kan också åstadkomma en utläkning av tunna rynkor på ett naturligt sätt (huden som inte utsätts för ständig böjning kan efter en tid reparera rynkdefekter.)

Biverkningarna av Botox är sällsynta och generellt skiljer de sig inte från dem vid användning av placebo. Om de förekommer, är de lindriga och övergående, då Botox försvinner helt ur kroppen. Som vid behandlingen med Restylane, är de flesta biverkningarna relaterade till nålsticken (blåmärke, rodnad, smärta). En lätt huvudvärk kan förekomma under 1-2 dagar efteråt. Senare har dock Botox skyddande effekt mot spänningshuvudvärk och även mot migrän (efter genomförd behandling av rynkor i pannan och runt ögonen).

Botulinumtoxin är ett läkemedel som har mycket hög säkerhetsmarginal. Det betyder att den maximala dosen som används vid behandlingar av patienter är många gånger mindre än den mängd botulinumtoxin som kan skada patienten. Många av våra dagliga mediciner har faktiskt mycket lägre säkerhetsmarginal. T.ex. en enkel överdos av vanlig Panodil, Alvedon under några dagar kan orsaka svåra leverskador, och enkla överdoser av vissa hjärtmediciner kan leda till mycket allvarliga konsekvenser. För att äventyra patientens säkerhet vid behandling med Botox skulle det krävas så många som ca 100 genomförda rynkbehandlingar på en och samma patient under en och samma dag. Trots att Botox har använts på miljontals patienter för rynkbehandlingar i ansiktet världen över under ett decennium har man aldrig rapporterat om några allvarliga biverkningar. Metoden är en av de absolut mildaste och effektivaste former av korrektur av rynkor. De skräckrapporter som ibland florerar i kvällspressen om Botox har mer med direkta felbehandlingar att göra än med medicinska biverkningar av preparatet.